Leave Your Message
takmynan_img

Kimton öý topary hakda

Kimton House Co., Ltd. 1982-nji ýylda Hebeýde esaslandyryldy. 40 ýyllyk tagallasy bilen Hytaýda polat gurluşynyň we täze gurluşyk tagtalarynyň esasy üpjünçisi we bazar lideri boldy. Zawodyň umumy meýdany 120000 inedördül metr, şolardan gurluşyk meýdany 80000 inedördül metr. Häzirki wagtda “Kimton House” topary, ýyllyk gaýtadan işleýiş kuwwaty 300 000 tonna ýetýän dünýä derejesindäki polat işläp bejermek enjamlaryna eýedir.
654dade2jm
Bu ýerde 1600-den gowrak işgär bar, Taslamanyň ýolbaşçylary 150, Gurluşykçy 15, Assosiasiýa konstruktorlary 80, AWS kepillendirilen kebşirleýji 70, CWI kebşirleýiş barlag bölümi 3, IIW halkara kebşirleýiş inereneri 5, Kimton House topary 16-yň esasy düzüjisi milli ülňüler we önümçilik ülňüleri, binagärlik umumy dizaýnynda A synpyň milli kwalifikasiýasyna, polat gurluş in Engineeringenerçiliginde A synpynyň kwalifikasiýasyna, polat gurluşy önümçiliginiň ýörite derejeli kwalifikasiýasyna, hünär şertnamasy boýunça A synpynyň kärine eýe. Polat gurluş taslamalary we ISO 9001: 2008 halkara hil dolandyryş ulgamy kepilnamasy .